Hosting Voorwaarden1. SOEBIT B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met SOEBIT B.V of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SOEBIT B.V.

2. Iedere aansprakelijkheid van SOEBIT B.V voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart SOEBIT B.V voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van SOEBIT B.V

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. SOEBIT B.V kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. SOEBIT B.V is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. IP adressen blijven het eigendom van SOEBIT B.V

6. Het volgende is niet toegestaan op onze servers:

 • Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat auteursrechtelijk is.
 • Materiaal dat door ons wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
 • Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal,links naar pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal of Adult sites.
 • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.
 •  Warez, illegale software, chat rooms, Internet Relay Chat, IRC, IRC bots, mIRC.
 •  Spam:
  • Open SMTP relays.
  • Het versturen van ongewenste e-mail.
  • Het versturen van meer dan 500 emails per dag.
  • Het versturen van email met misleidende zender gegevens.
 • Gebruik van IP redirection scripts zonder toestemming van SOEBIT B.V.
 • Hackers software of archieven plaatsen of linken.
 • Meer dan 20% van webruimte gebruiken als downloads, zowel MP3, MP4 als video, streaming materiaal.

7.    Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

Ten slotte behouden wij ons het recht voor te beslissen wat deze voorwaarden overtreedt. Elke vorm van overtreding beëindigt de account zonder vergoedingen van enige aard.